Kodex Kaktusáků

KODEX KAKTUSÁKŮ aneb aby nám bylo spolu dobře

  • ZÁKAZ elektronických zařízení na schůzkách.
  • Dáváme prostor tomu, kdo mluví.
  • Respektujeme se!
  • Chováme se k sobě navzájem přátelsky! (Neříkat sprostá slova!!!)
  • Neděláme NIKOMU něco, co NECHCEME, aby dělal NÁM.
  • JEDNOU stačí A DOST!
  • Možnost využít „meditační“ koutek. Případně jít ke speciálnímu pedagogovi.