Kaktusáci

Kaktusáci jsou emocionálně růstový klub, kde děti ve věku 10-13 let pracují na:

  • přijetí sama sebe
  • emocionální korekci – práci s vlastní emocí a jejím přínosu v emočním růstu
  • tréninku sociálních dovedností
    pozitivní zkušenosti ve skupině (trénink spolupráce, komunikace)
    pozitivní zpětné vazbě (v čem je dítě úspěšné, co se mu na schůzce podařilo)
  • tréninku relaxace

Schůzky klubu probíhají od října každé úterý od 16:00 do 17:15. Se skupinou pracujeme jako s kolektivem a zároveň i s jednotlivci individuálně. Proto na klub dochází max. 10 dětí, vždy jsou přítomni minimálně 2-3 vedoucí.  Tak se snažíme hledat jejich individuální potřeby. Našim cílem je trénovat zejména sociální dovednosti jedinců a pomáhat jim v emočním růstu.