Jak funguje klub

Klub Duhy Jasmín má svá pravidla i pro rodiče

Z důvodu dostatečné spolupráce rodič-dítě-vedoucí, je nezbytné alespoň 1x dostavit se na rodičovskou schůzku. Chceme Vám nabídnout informace o Vašich dětech v obecné i konkrétní rovině. V obecnější rovině, na rodičovské schůzce, můžeme společně probrat co Vás trápí a s čím Vám můžeme pomoci. A též vy nám můžete pomoci s možnými otázkami týkající se Vašich dětí či našich i dětí potřeb vůči Vám.

Právě pro konkrétní rovinu, jež nechcete/me probírat před ostatními, jsme pro Vás připravili tzv. Tripartitu. Základem Tripartity je dítě – rodič – vedoucí/lektor. Na Tripartitě s Vámi chceme hovořit čistě o Vašem dítěti a to za přítomnosti Vašeho dítěte. Zde dostanete informace, jak si vaše dítě vede – v čem je dobré, na čem pracuje, s čím potřebuje pomoci (i od Vás a okolí) a možná i co mu vůbec nejde a je jedním z kamenů úrazu a bude třeba si stanovit kroky jak to změnit k lepšímu. Vy zde můžete svému dítěti i vedoucímu/lektorovi říci, čím Vás dítě trápí a najít zde třeba návod, jak to zlepšit. Či dítě před ním samotným i před vedoucím/lektorem pochválit za to, co udělal a jak Vás potěšil.

3x neomluvená účast dítě na klubu jsou důvodem k vyloučení ze skupiny bez vrácení poplatku. Klub Kaktusáci je emocionálně růstová skupina, kde děti pracují, přestože se baví a mohlo by se zdát, že se jedná o volnočasový kroužek. Je to skupina vedená pod pedagogicko-psychologickou poradnou a naši vedoucí/lektoři jsou odborní pracovníci jež s dětmi pracují na korekci jejich emocionálního růstu směřující k vhodnému a spokojenému zařazení do společnosti. Proto, žádáme o omlouvání dětí!

Dále se podepisuje souhlas s pořizováním a zveřejňováním fotek a audio/video záznamů z akcí Duhy Jasmín za účelem její propagace a práce s dětmi. Tento souhlas je především z důvodu práce s dětmi v Klubu, kde bychom rádi využili metody, při níž sami děti uvidí, jak a kdy (při jakých podnětech) jejich emoce začínají ovlivňovat jejich chování a pro jejich lepší uvědomění si momentu změny a následné práce s emocí.

Nebojte i děti mají svá pravidla, tzv. Kodex Kaktusáků.