Klub Slunečnice

Klub Slunečnice je primárně určen pro děti ve věku 8-15 let a  je zaměřen na nácvik
sociálních dovedností. Klub je určen pro děti, které mají potíže se zdravým
sebeprosazením
, sebedůvěrou a uplatněním v dětském kolektivu. Zkušení
lektoři pracují se stálou skupinou v uceleném bloku (délka bloku je 3 měsíce). Spolupracujeme se školou a s odborníky z PPP. Naši vedoucí mají s vedením pravidelného klubu bohaté zkušenosti. Vedou ho bez přerušení již od roku 1997.

Velikost skupiny je z důvodu efektivity omezena na 6-12 dětí. Každá schůzka má strukturovaný program, který zahrnuje např. vytyčení jasného cíle, hry a aktivity zaměřené na vytváření a posilování sociálních dovedností. Na konci schůzky probíhá společné zhodnocení vykonané práce a vzájemné atmosféry. V rámci klubu Slunečnice probíhají aktivity zábavnou formou, které vedou k posílení komunikačních dovedností a
prosociálních vztahů.

Program je veden v tříměsíčních blocích, aby bylo možné s dítětem a skupinou dlouhodobě a efektivně pracovat. Aktivity na sebe navazují a děti mimo jiné vedou k posílení vlastní zodpovědnosti. Během školního roku jsou dětem nabídnuty tři bloky, jejichž náplň se neopakuje, ale plynule na sebe navazuje. Cílem klubu je účastníky
dovést a připravit k úspěšnému včlenění do vrstevnické skupiny. Do aktivit je
možné se zapojit vždy na začátku tříměsíčního bloku, kdy jsou připraveny hry a
činnosti k formování skupiny.

Přihlášky a další informace ke klubu Slunečnice jsou tady.

klub Slunečnice

Klub Slunečnice zaměřený především na nácvik scoiálních dovedností. Duha Jasmín pravidelně vede od roku 1997.